Behandeling bij diagnoses op psychiatrisch gebied

Heb jij een psychische aandoening zoals AD(H)D of ASS? Of ben je angstig of depressief door stress of een burn-out? Als Verpleegkundig Specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) behandel ik cliënten met psychische klachten.

Behandeling verschilt van privé behandeling op de volgende punten:

  • behandeling bij diagnose is alleen voor mensen met een psychiatrische diagnose;
  • de zorgverzekeraar vergoedt behandeling, na aftrek van het eigen risico;
  • behandeling bestaat uit maximaal achttien sessies volgens vaststaande behandelprotocollen.

Verder is mijn aanpak voor privé behandeling en behandeling bij diagnose vergelijkbaar. Ik stem het behandeltraject af op jouw behoeften, voor zover dit past binnen de behandelstandaard. Ik volg hetzelfde stappenplan als voor privé behandeling doe. Zo nodig verzorg ik diagnostiek – en ik mag medicatie voorschrijven.

Wie behandel ik?

Alleen cliënten met een psychiatrische diagnose komen in aanmerking voor behandeling. Door mijn jarenlange werkervaring in de GGZ, en opleiding tot Verpleegkundig Specialist, heb ik veel kennis over de psychiatrie. Mijn specialisaties zijn:

  • Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (ADD en ADHD);
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS);
  • depressie;
  • angststoornissen.

Daarnaast behandel ik cliënten met stress en burn-outklachten wanneer die samenhangen met één van bovengenoemde stoornissen. Ervaar je stress of een burn-out, maar heb je geen psychiatrische diagnose? Dan kan je bij mij terecht voor privé coaching.

coaching in de buitenlucht bij psychische problemen

Wie betaalt de behandeling?

Psytraining valt onder de Stichting 1nP. De zorgprofessionals binnen deze stichting hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Jouw zorgverzekeraar betaalt psychiatrische behandeling vanuit de basisverzekering, na aftrek van het eigen risico. Hiervoor gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • je hebt een verwijzing van bijvoorbeeld je huisarts of de POH-GGZ;
  • je hebt een psychiatrische diagnose.

Raadpleeg jouw zorgpolis voor eventuele aanvullende voorwaarden.
De zorgverzekeraar vergoedt maximaal achttien sessies volgens vaststaande behandelprotocollen. Meer informatie hierover vind je via https://www.1np.nl/volwassenen. Wil jij een langer traject – of ruimte om af te wijken van de behandelstandaard – dan kan je bij mij terecht voor privé coaching.