De beste zorgverzekering van 2023

Voor mensen met ADD of ADHD medicatie

Het gebruik van ADHD medicatie kan voor hoge onkosten zorgen. Er zijn momenteel veel zorgverzekeraars die allemaal verschillende dekking bieden bij het gebruik van medicatie. In veel gevallen krijg je geen vergoeding voor ADHD medicatie vanuit het basispakket. Alleen wanneer je aanvullend verzekerd bent kun je deels of gehele vergoeding van je medicijnen krijgen.  Vanuit het kenniscentrum ADHD (PsyQ) en Zorgwijzer heb ik informatie die je helpt bij je keuze om een goede zorgverzekering voor 2023 te vinden. 


Overstappen van zorgverzekering kan alleen als je dit voor 31 december van het huidige jaar regelt. Wanneer jij je aanmeld bij een nieuwe zorgverzekraar, zegt deze in de meeste gevallen je huidige zorgverzekering voor je op. Let wel op dat je dit altijd controleert om problemen te voorkomen!Vergoeding ADHD medicatie in Basispakket 2023

Vergoeding in Basispakket

De kosten van de basisverzekering variëren tussen de verschillende zorgverzekeraars: van 115 tot 160 euro per maand. Kijk dus goed wat je nodig hebt en of dit de kosten waard is.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen in 2023 op 250 euro per jaar.  De overheid heeft met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld dat de stapeling van kosten door eigen bijdragen voor chronisch zieken te veel oplopen, waardoor de eigen bijdragen voor medicijnen in het algemeen zijn gemaximeerd op 250 euro per verzekerde. Goed nieuws dus voor alle mensen met ADHD die medicijnen gebruiken!
De regeling geldt voor medicijnen in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Deze werden tot nu toe (deels) in het Basispakket vergoed, en als de kosten hoger waren dan de vergoedingslimiet moest de patiënt die zelf bijbetalen. In principe blijft dat zo, maar als je 250 euro hebt bijbetaald, zijn de kosten daarna voor de zorgverzekeraar. Dit ongeacht je aanvullende verzekering.


Kijk altijd wat het beste is in jouw situatie, maar meestal heeft het geen zin een aanvullende verzekering te
nemen voor de vergoeding van je ADHD medicatie, vaak ben je zelfs duurder uit.

ADHD Medicijnen die onder het GVS vallen:

 • Alleen kortwerkend methylfenidaat (Ritalin, Medikinet, methylfenidaat Mylan) wordt door alle verzekeraars in het basispakket vergoed.


  NB: Er is een gedeeltelijke terugbetalingsregeling voor Amfexa of Tentin (kortwerkend dexamfetamine 5 mg) (via www.hevoconsult.nl). Hierdoor wordt de eigen bijdrage van 250€ /jaar in veel gevallen gecompenseerd. Elvanse kent ook een terugbetalingsregeling voor de eigen bijdrage van 250€  per jaar via www.terugbetaalregeling.nl.


Medicijnen die onder deze GVS vergoeding vallen:

 • Concerta
 • Equasym XL
 • Medikinet CR
 • Methylfenidaat Retard Mylan
 • Teva
 • Sandoz
 • Kinecteen
 • Tentin
 • Elvanse
 • Strattera
 • Intuniv

  Medicatie die niet onder de GVS regeling valt:


  1. Melatonine. Overleg met je arts of het goedkoper is om melatonine van de drogist te gebruiken, maar weet dat het dan niet altijd zeker is welke dosering er in de tabletten zit, en let ook op de werkingsduur (kort- of langwerkend).
  2. Vitamine D3 is vaak te laag bij mensen met ADHD, en bij mensen met een getinte huidskleur. Het advies is in elk geval in de winter Vitamine D3 (1000 IE) van de drogist te gebruiken. 

  De apotheek mag kosten berekenen voor het afleveren van de medicatie, dit komt nog bij het bedrag per recept (zie ook www.medicijnkosten.nl)


  Het eigen risico blijft gehandhaafd op 385,- euro per jaar. Voor de vergoeding van overige zorg verwijzen we je naar de polisvoorwaarden van je verzekering. Vergelijk de verschillende zorgverzekeringen op bijvoorbeeld www.consumentenbond.nl, www.zorgkiezer.nl.

  Kostenoverzicht ADHD medicatie 

  Volgens de Richtlijnen voor ADHD bij kinderen en ADHD bij volwassenen zijn stimulantia (methylfenidaat en dexamfetamine) de eerste keus medicijnen vanwege de hoogste effectiviteit. Volgens een recente metaanalyse is dexamfetamine eerste keus bij volwassenen, en methylfenidaat eerste keus bij kinderen met ADHD (Cortese ea 2018).


  Daarna volgen voor volwassenen atomoxetine (Strattera), en langwerkend bupropion (Wellbutrin). Intuniv (Guanfacine) is bewezen effectief is voor kinderen, maar er is nog geen onderzoek bij volwassenen. Langwerkende medicatie heeft de voorkeur omdat je die minder vaak hoeft in te nemen en minder kunt vergeten, en omdat je dan minder last hebt van reboundverschijnselen bij het uitwerken van een dosis. Daardoor heb je een stabieler effect.


  Registratie versus off label De merkgeneesmiddelen Ritalin, Medikinet CR, Equasym XL, Concerta, Elvanse, Strattera, en Intuniv, en de generieke middelen methylfenidaat retard Sandoz, Mylan en Kinecteen zijn in Nederland voor kinderen en adolescenten met ADHD geregistreerd. De merkgeneesmiddelen Medikinet CR en Strattera, en de generieke middelen atomoxetine Accord, Aurobinda, Teva, Audalis en Glenmark zijn ook voor volwassenen geregistreerd.


  Niet geregistreerde medicijnen worden ‘off-label’ voorgeschreven. Dat is geoorloofd als de medicijnen bewezen effectief en veilig zijn in gecontroleerd onderzoek bij deze leeftijdsgroep. Dit wordt onderschreven door de Richtlijn ADHD bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (www.nvvp.net/richtlijnen).

  Vergoeding : De merkgeneesmiddelen Concerta, Equasym XL, en Medikinet CR, Elvanse, Intuniv en Strattera worden zeer beperkt in het basispakket vergoed, het grootste deel moet je zelf bij betalen (tot max. 250 euro/jr). Wellbutrin (Bupropion) wordt wel in het basispakket vergoed.


  Let op: Voordat je start met Elvanse vereisen de zorgverzekeraars dat je eerst methylfenidaat hebt gebruikt, en dit moet je arts op het recept vermelden, anders krijg je achteraf zelf de rekening (!)  


  Dosering: Volwassenen met ADHD gebruiken verschillende doseringen langwerkende stimulantia. De beste dosis is de laagste dosis met het gewenste effect en de minste bijwerkingen, en dit verschilt per persoon. De hoogte van de dosering hangt waarschijnlijk af van je genetisch bepaalde gevoeligheid voor de stof.


  De kosten van behandeling met langwerkende medicatie verschillen dus ook, afhankelijk van wat voor jou de beste dosis is. Om de kosten per maand te kunnen bepalen moet je optimale doseringsschema bekend zijn. Hieronder volgt een overzicht van gangbare doseringen van kort- en langwerkende ADHD medicatie bij volwassenen, en de bijbehorende prijzen per maand.


  De prijzen zijn gebaseerd op informatie van www.medicijnkosten.nl. Let op: de afleverkosten van de apotheek en ev. bereidingskosten komen nog bij de kosten. De hoogte van deze afleverkosten zijn afhankelijk van de afspraken tussen zorgverzekeraar en apotheek, en kunnen per apotheek verschillen. Vraag het aan je apotheek!

  DISCLAIMER: Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze brief bevat informatie van verschillende websites en van verschillende verzekeraars, we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.


  De Bron van deze informatie is Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen PsyQ, medicijnkosten.nl en Zorgwijzer.