Wat is ADD?

ADD betekent ‘Attention Deficit Disorder‘  en is een afgeleidde vorm van ADHD. ADD is een aandachtstekortstoornis naar het Nederlands vertaald. Luisteren, concentreren en taken afmaken zijn lastig voor mensen met ADD. Mensen met ADD kunnen dromerig overkomen en hebben een eigen wereld waarin ruimte is voor focus.

Er zijn verschillende vormen van ADD, namelijk type 1, 2 en 3.

  • Type 1 wordt ook wel ADD in de volksmond genoemd en is het overwegend onoplettend type.
  • Type 2 is het hyperactieve en impulsieve type.
  • Type 3 wordt in de volksmond ADHD genoemd en is het gecombineerde type.