Wat is uitstelgedrag?


Uitstelgedrag heeft alles te maken met het vooruitschuiven van een taak of activiteit die men wil doen of moet doen. Om bijvoorbeeld een deadline te halen en iets moet op tijd ingeleverd worden. Het komt ook in regelmatig in dagelijkse activiteiten voor:
  • huishouding
  • sporten
  • opstaan
Het gevolg van dergelijk gedrag is dat men ten tijde van de oplevering in een situatie schiet waar een hoge mate van Stress en Adrenaline ontwikkelt in het lichaam.

De ene werkt hier prettig onder, het voelen van druk, maar...

Dit kan ook negatieve effecten hebben op het eindresultaat van de taak en bovendien slecht zijn voor de gezondheid. Door Uitstelgedrag ontstaat doorgaans veel Stress, waardoor het andere (privé)zaken op een niet goede manier beïnvloed.