Wat zijn Concentratieproblemen?

Bij Concentratieproblemen heb je moeite om je te richten en focussen op één specifieke taak, een onderwerp of activiteit. De kans dat mensen met Concentratieproblemen worden afgeleid is groot. Problemen op het gebied van Concentratie hebben verschillende oorzaken.

Zowel oorzaken binnen de persoon zelf als oorzaken die van buitenaf komen. Een Depressie, een Burn-out of een verandering in de hormonale situatie zorgen voor moeilijkheden bij het Concentreren. Daarnaast is een verslechterde doorbloeding van het hersenweefsel een gevolg van:

  • overgewicht
  • diabetes
  • roken
  • en stress

waardoor de hersenfunctie verminderd.