Wat is een Depressie?

Een Depressie is een aandoening die als gevolg heeft dat men voor een langdurige periode een sombere stemming heeft. Een Depressie valt onder stemmingsstoornissen. Bij Depressieve mensen is vaak niet te zien dat er direct een Depressie is. Wel is het voor de naaste omgeving mogelijk om wisselingen in gevoel en stemmingen te herkennen.

Mensen met een Depressie genieten niet meer of minder van activiteiten die plezier geven in het dagelijkse leven. Een oorzaak van Depressie kan genetisch bepaald zijn, maar ook een externe factor, zoals het intrede doen van de herfsttijd en de winter kan Depressie opwekken.

Daarnaast is een Depressie soms moeilijk te verklaren, waardoor het nog lastiger is voor de persoon in kwestie om iets te doen aan de Depressieve stemming.