Behandeling van ADHD met EMDR therapie

Wat is EMDR?

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode (de Jong & ten Broeke, 2018).

In eerste instantie werd EMDR het gebruikt voor de behandeling van mensen die mensen met een post traumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR als therapie bij angst. Werkt dit ook bij ADHD?

Hoe werkt EMDR?

Veel mensen denken bij EMDR aan hypnose en vinden het een beetje eng. Dit is jammer, want is eigenlijk een hele praktische therapie. Over de werking van EMDR bestaan verschillende theorieën. Omdat ik ook veel onderzoek heb gedaan naar het werkgeheugen houd ik het bij deze uitleg.

Beelden die wij ons goed herinneren zijn vaak geladen met bepaalde gevoelens of spanningen. Dit is ook de reden dat wij ze zo goed herinneren (de Jong & ten Broeke, 2018). Tijdens een EMDR sessie zal de therapeut vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Op dit moment wordt het werkgeheugen gevuld met deze zaken.

Dan wordt de cliënt gevraagd om aandacht te geven aan een afleidende stimuli (bv het volgen van vinger, lichtjes of geluiden). Op dit moment neemt dit volgen een groot deel van het werkgeheugen in. Hierdoor is er geen plaats meer voor gevoelens en spanningen in dit geheugen. Het beeld wordt dus steeds een beetje meer ontdaan van de eerder bijbehorende spanningen en emoties.

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR therapie bij aDHD uitgelegd

Wat kan het doen voor iemand met ADHD?

Als je last hebt van ADHD of als je de symptomen herkent die bij ADHD passen dan is er een grote kans dat je een laag zelfbeeld hebt (Hallowell & Ratey, 2011). Vaak komt dit omdat je negatieve ervaringen hebt meegemaakt. Veel mensen met ADHD herkennen dit soort situaties:

  • Een ouder die erg boos is geweest, omdat je wat vergeten bent.
  • Een leraar die je voor gek zetten in de klas, omdat je niet oplette.
  • Een baas die je bijna ontsloeg, omdat je een grote fout maakte.
  • Faalangst hebben, omdat er in het verleden veel is mislukt.

Misschien staat er iets bij wat ook je herkent en wat je als een beeld in je hoofd hebt opgeslagen. Dat is erg vervelend en kan je in het leven erg in de weg zitten. Er hoeft in het “hier en nu” maar iets te zijn (bv bepaalde geur) wat aan die situatie doet denken en veel “oude” gevoelens en sensaties overvallen je weer. Dit wordt een trigger genoemd; iets in het hier en nu wat een lichamelijke reactie losmaakt die met een beeld van het verleden te maken heeft.

Maar omdat dit een beeld is kan dit dus met EMDR worden behandeld. Vaak heel doeltreffend, effectief en op korte termijn.

Online behandeling bij ADHD? Ga naar ons platform

triggers die leiden tot angsten

Werkt EMDR?

In veel behandelprotocollen binnen de psychiatrie zien we EMDR terugkomen, vooral voor PTSS. Er is erg veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Vooral voor bovenstaande voorbeelden is na 1 of enkele zittingen al een goed resultaat te verwachten.

Binnen Psytraining ben ik alleen bevoegd om EMDR toe te passen op niet complexe trauma’s. Complexe trauma’s hebben vaak te maken met seksueel geweld. Wil je hier meer even weten of kijken of deze behandeling ook voor jouw geschikt is? Mail me dan even via deze link.

Wil je gratis tips ontvangen om je beter te concentreren? Download hier gratis het e-book “beter concentreren”.

e-book concentreren kun je leren

Literatuurlijst:

Hallowell, E. & Ratey, J. (2011). Hulpgids ADHD. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Jong de, A. & Broeke ten, E. (2018). Handboek EMDR. Amsterdam: Pearson Benelux B.V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *