Wat is het verschil tussen Overspannen zijn of Burn Out?

Bij Overspannen zijn is het mogelijk om in een relatief korte periode veel om te keren door een lagere belasting van prikkels van buitenaf. Bij een Burn Out is dit niet het geval, omdat het een staat van zijn is waarbij een langdurige en systematisch oorzaak ten grondslag ligt.

Een Burn Out wordt meestal veroorzaakt omdat je te lang overspannen rond blijft lopen. Al je reserves zijn erdoorheen.

Wees daarom alert op lichaamssignalen. In dit artikel beschrijf ik uitgebreid de verschillen tussen overspannen zijn en een burn out.